Oddział w liczbach

16

Oddziałów rejonowych

2345

Krwiodawców HDK PCK

5219

Aktywnych członków

108

Szkolnych kół PCK

Zarząd, Dyrekcja i Komisja Rewizyjna

Antoni Olak

prezes

Sławomir Stefański

wiceprezes

Mieczysław Gibała

sekretarz

Jan Potoniec

skarbnik

Eugeniusz Taradajko

członek

Tomasz Huc

członek

Łukasz Szaruga

członek

Szczepan Wiktor

przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bogdan Dziobak

wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Teresa Hawron-Cygan

członkini Komisji Rewizyjnej

Maciej Maruszak

dyrektor

Artur Stalmach

zastępca dyrektora

Oddziały rejonowe

OR PCK KROSNO

ul. Rynek 2
38-400 Krosno,
telefon: 13 432 41 97
e-mail: [email protected]

OR PCK JAROSŁAW

ul. Poniatowskiego 53/5
37-500 Jarosław,
telefon: 515 175 838
e-mail: [email protected]

OR PCK RZESZÓW

ul. Jana III Sobieskiego 4/2
35-002 Rzeszów,
telefon: 17 853 32 75
e-mail: [email protected]

OR PCK PRZEMYŚL

ul. bpa. J. Glazera 9
37-700 Przemyśl,
telefon: 16 670 04 04, 606 275 373
e-mail: [email protected]

OR PCK PRZEWORSK

ul. Lwowska 16
37-200 Przeworsk,
telefon: 785 212 241
e-mail: [email protected]

OR PCK STALOWA WOLA

ul. Kwiatkowskiego 1 (Brama nr 3)
37-450 Stalowa Wola,
telefon: 15 844 30 61
e-mail: [email protected]

OR PCK ROPCZYCE

ul. Krótka 1
39-100 Ropczyce,
telefon: 17 221 84 94
e-mail: [email protected]

OR PCK SANOK

ul. Daszyńskiego 17
38-500 Sanok,
telefon: 13 464 55 75, 663 755 838
e-mail: [email protected]

OR PCK BRZOZÓW

ul. Bielawskiego 16
36-200 Brzozów
telefon: 603 934 155
e-mail: [email protected]

OR PCK DĘBICA

ul. Fabryczna 1
39-200 Dębica,
telefon: 508 329 064
e-mail: [email protected]

OR PCK JASŁO

ul. Wincentego Pola 41
38-200 Jasło,
telefon: 13 446 47 23, 453 675 370
e-mail: [email protected]

OR PCK MIELEC

ul. Żeromskiego 17
39-300 Mielec,
telefon: 17 788 53 35
e-mail: [email protected]

OR PCK USTRZYKI DOLNE

ul. Rynek 14
38-700 Ustrzyki Dolne,
telefon: 13 461 16 86, 697 840 387
e-mail: [email protected]

OR PCK LEŻAJSK

ul. 1-go Maja 4/1
37-310 Nowa Sarzyna,
e-mail: [email protected]

DELEGATURA PCK ŁAŃCUT
ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia
e-mail: [email protected]

OR PCK STRZYŻÓW

ul. Tunelowa 2
38-100 Strzyżów,
e-mail: [email protected]

OR PCK TARNOBRZEG

ul. Św. Barbary 12/9
39-400 Tarnobrzeg,
e-mail: [email protected]

Historia i statut PCK

Statut PCK

pobierz

Założycielem i twórcą ruchu Czerwonego Krzyża jest Henry Dunant (1828-1910), kupiec szwajcarski z Genewy, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla (1901).

W 1859 r., w drodze na spotkanie z cesarzem, przejeżdża koło włoskiego miasteczka Solferino, gdzie dogorywa najkrwawsza w ówczesnej Europie (obok bitwy pod Waterloo) – bitwa pod Solferino, stoczona między armią austriacką a sprzymierzonymi siłami francusko-włoskimi. Liczba ofiar przekracza 40 000. Obok ciał zabitych, których nikt nie zbiera z pola walki, umierają w męczarniach tysiące rannych żołnierzy. Niewielkie i źle zorganizowane wojskowe służby medyczne są bezradne wobec ogromu nieszczęścia.

Dunant, choć nie ma żadnego przygotowania medycznego, stara się pomóc rannym i umierającym. Przerażające doświadczenia nie dają mu spokoju i po dwóch latach pisze książkę „Wspomnienie Solferino”, gdzie proponuje powołanie we wszystkich krajach stowarzyszeń pomocy, których przeszkoleni wolontariusze mogliby nieść ratunek rannym na polu walki. Aby wolontariusze byli bezpieczni, muszą się wyróżniać przy pomocy znaku, powszechnie uznawanego przez wszystkie strony konfliktu i dającego status pełnej neutralności. Tak rodzi się idea Czerwonego Krzyża.

W Polsce organizacja powstała po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. 18 stycznia 1919, z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, zwołano naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Pierwszym prezesem organizacji został Paweł Sapieha. W 1927 roku Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż, który działa nieprzerwanie już ponad 100 lat.

Misja i 7 zasad PCK

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.


Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w wypełnianiu swojej misji kieruje się zawsze 7 podstawowymi zasadami, które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologii.

WERSJA DESKTOP

1

Humanitaryzm

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje wysiłki, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

5

Neutralność

W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

2

Jedność

W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.

4

Dobrowolność

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.

6

Powszechność

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

3

Niezależność

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności, pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.

7

Bezstronność

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

WERSJA MOBILE

1

Humanitaryzm

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje wysiłki, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

2

Jedność

W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.

3

Niezależność

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności, pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.

4

Dobrowolność

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.

5

Neutralność

W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

6

Powszechność

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

7

Bezstronność

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.