Od 13 listopada można zgłosić szkołę do udziału

w 31 edycji Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką.

Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia powstała w odpowiedzi na realizację jednego z głównych założeń Polskiego Czerwonego Krzyża: prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Jej celem jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:

  • rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
  • prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
  • inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich do udziału w konkursie wiedzy z zakresu zdrowia, higieny, pierwszej pomocy oraz problematyki ochrony środowiska naturalnego. W tym roku tematem przewodnik akcji prozdrowotnych będzie ruch i zdrowa dieta.

Ponownie partnerem głównym Olimpiady została sieć sklepów Biedronka, która szczególnie dba o prawidłowe nawyki żywieniowe.

Olimpiada składa się z czterech etapów  szkolnego, rejonowego (strefowego), okręgowego (wojewódzkiego) i finału. Pierwszy etap będzie trwał od 11 – 15 grudnia. Aby wziąć w nim udział należy zgłosić szkołę za pomocą specjalnego formularza: https://olimpiadazdrowiapck.pl/rejestracja/.

Dodatkowe informacje – Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK tel.: 17 862 25 25 lub kontakt z oddziałami rejonowymi PCK.

Informacje praktyczne

DLA KOGO

W Olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych – klasy 6, 7 i 8, szkół średnich,

w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych
  • Kategoria II – uczniowie szkół średnich.

HARMONOGRAM 2022/2023

Olimpiada składa się z kilku etapów:
Etap szkolny – 11 – 15 grudnia 2023,
Etap regionalny – 12 stycznia 2024,
Etap okręgowy – 19 kwietnia 2024,
Etap centralny (finał) – 24 – 26 maja 2024.

PRZEBIEG

Na każdym etapie uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia oraz historii Stowarzyszenia. Następnie najlepsi uczestnicy etapu szkolnego, muszą przeprowadzić akcję prozdrowotne
w swoich środowiskach lokalnych.

ZGŁOSZENIA

Aby uczniowie mogli wziąć udział w Olimpiadzie wystarczy, że dyrektor szkoły, opiekun Szkolnego Koła PCK lub oddelegowany nauczyciel zgłosi się do stosownego oddziału rejonowego PCK lub oddziału okręgowego PCK, gdzie czekają wskazówki i gotowe pytania testowe.

Pliki do pobrania

Zakres materiałów

pobierz

regulamin

pobierz