O kursach pierwszej pomocy

INSTRUKTORZY

Prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów w oparciu o najbardziej aktualne międzynarodowe wytyczne Czerwonego Krzyża.

WIEDZA

Informacje jak zadbać o bezpieczeństwo na miejscu wypadku oraz jak udzielić pomocy poszkodowanym w najczęściej zdarzających się sytuacjach.

WYTYCZNE

Wszystkie kursy realizowane przez Polski Czerwony Krzyż są zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

DLA KOGO

Przeznaczone dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 16 rok życia i nie mają doświadczenia w udzielaniu pierwszej pomocy.

KAMERALNE GRUPY

Zajęcia prowadzone w grupach liczących maksymalnie 10, 20 lub 30 osób w zależności od rodzaju kursu.

POMOCE DYDAKTYCZNE

Podczas kursu wykorzystywane są np. AED treningowe, fantomy (AMBU i Laerdal), środki opatrunkowe, materiały multimedialne.

POKAZY

Wykłady teoretyczne podparte są pokazami, po których następują ćwiczenia tak, aby każdy z kursantów mógł nabyć praktycznych umiejętności.

PRAKTYKA

Ćwiczenia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach. pozoracje urazów wykonywane są przy użyciu profesjonalnych środków do charakteryzacji.

Elementarny kurs udzielania pierwszej pomocy

Kurs trwa pięć 45-minutowych jednostek lekcyjnych. Kurs elementarny jest popularny ze względu na swoją zwartą formę oraz niewysoki koszt. Jest to najkrótszy kurs oferowany przez Polski Czerwony Krzyż. Każdy z uczestników w trakcie kursu wykonuje ćwiczenia, które są warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym. Każdy z uczestników otrzymuje dwujęzyczne, (polsko-angielskie) imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Program kursu 5-godzinnego:

 • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 • Podtrzymywanie Życia. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów.

W celu realizacji kursu pierwszej pomocy PCK prosimy o kontakt: tel. 17 862 25 25 wew. 20, 21 lub [email protected]

Bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy

Kurs trwa osiem 45-minutowych jednostek lekcyjnych. Kurs jest realizowany w ciągu jednego dnia. Przeznaczony dla grup zorganizowanych w zakładach pracy, w których nie ma możliwości przeprowadzenia kursu 16 godzinnego. Szczególnie polecamy choć nie tylko, jako powtórzeniowy dla osób, które uczestniczyły w przeszłości w kursach pierwszej pomocy. Uczestnik kursu otrzymuje dwujęzyczne (polsko-angielskie) zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Program kursu 8-godzinnego:

 • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 • Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia.
 • Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek.
 • Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń.Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych, urazów głowy i kręgosłupa.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów.

W celu realizacji kursu pierwszej pomocy PCK prosimy o kontakt: tel. 17 862 25 25 wew. 20, 21 lub [email protected]

Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy

Kurs trwa szesnaście 45-minutowych jednostek lekcyjnych. Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej styczności z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości
(np. nauczyciele PO, pielęgniarki, lekarze). Składa się przede wszystkim z zajęć praktycznych – omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp do ćwiczeń, który ma uświadomić uczestnikom, w jakich sytuacjach (i z jakiego powodu) należy dane czynności wykonywać. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach (badanie poszkodowanego, układanie w pozycji bocznej, zakładanie opatrunków i unieruchamianie), jak i na manekinach (podstawowe podtrzymywanie życia – resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Osoby po pozytywnym zaliczeniu kursu otrzymują dwujęzyczne (polsko-angielskie) zaświadczenie honorowane w Unii Europejskiej. Kurs ten jest certyfikowany przez Centrum Referencyjne ds. Nauczania Pierwszej Pomocy.

Program kursu 16-godzinnego:

 • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 • Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
 • Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek.
 • Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń.
 • Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych, oraz urazów głowy i kręgosłupa.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów.

W celu realizacji kursu pierwszej pomocy PCK prosimy o kontakt: tel. 17 862 25 25 wew. 20, 21 lub [email protected]