Informacje ogólne

Pierwsze Grupy Instruktorów Społecznych Polskiego Czerwonego Krzyża powstały na przełomie 1962-1963 roku w Rymanowie Zdroju. Do dzisiaj członkowie SIM-ów są jednymi z najbardziej aktywnych wolontariuszy w PCK. Tytuł Społecznego Instruktora Młodzieżowego można uzyskać po przejściu 3-etapowego procesu. Szkolenia liderskie dla wolontariuszy odbywają się podczas ogólnopolskich obozów młodzieżowych.

Chciałbyś/łabyś zaangażować się w pomoc innym jako wolontariusz/ka?! Chciałbyś/łabyś podzielić się swoimi zdolnościami i nabyć nowe umiejętności?! Chciałbyś/łabyś poznać aktywne i kreatywne środowisko młodych wolontariuszy/ek?! Masz więcej niż 14 lat?! Dysponujesz choć godziną czasu w ciągu dnia/tygodnia/miesiąca? Dołącz do Grupy SIM PCK! Prowadzimy rekrutację do Grup SIM PCK w następujących miastach: Krosno, Przeworsk.

Pliki do pobrania

regulamin

pobierz