Informacje ogólne

W naszym oddziale świadczymy usługi opieki oraz pomocy społecznej. Nasze wykwalifikowane pielęgniarki, siostry PCK, opiekunki medyczne oraz opiekunki środowiskowe sprawują opiekę nad osobami ciężko chorymi, niepełnosprawnymi oraz samotnymi w miejscu ich zamieszkania. Obecnie realizujemy usługi opiekuńcze na terenie: Jasła, Krosna, Jarosławia, Sanoka, Przemyśla i Łańcuta.

Naszym nadrzędnym celem jest dobro chorego, a także poprawa jego komfortu. Wykonujemy czynności pielęgnacyjne oraz gospodarcze. Zakres pielęgnacji, rodzaj czynności dostosowany jest do indywidualnych potrzeb osoby objętej opieką. Nasz personel przestrzega wszystkich zaleceń lekarskich oraz aktywnie uczestniczy w realizacji celu terapeutycznego. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby usługi przez nas świadczone, były na najwyższym poziomie oraz satysfakcjonujące dla naszych podopiecznych.

Świadczymy usługi:

Na zlecenie organów administracji samorządowej

Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, który posiada prawo ich przyznawania oraz ustala ich zakres, czas i miejsce świadczenia.

Warunki przyznawania i odpłatności (częściowej lub całkowitego zwolnienia od opłat), jak również tryb ich pobierania za usługi opiekuńcze
w drodze uchwały określa każda
Rada Gminy.

Pełnopłatne usługi opiekuńcze

Należy zgłosić się do Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w celu uzyskania informacji o zakresie
i możliwości świadczenia usługi opiekuńczej w domu podopiecznego na danym terenie.