Informacje ogólne

Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników, rozmieszczonych na terenie 16 województw. Wszystkie pojemniki są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża – zostały kupione za symboliczną złotówkę. PCK gromadzi w nich tekstylia,
a środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową.

Zbiórka tekstyliów to również wsparcie dla tych osób, które mają problem z utylizacją niepotrzebnych ubrań, butów itp. Nasz projekt wspiera krajową ekologię i pomaga utrzymać czystość w miastach i wsiach.

Zbiórka tekstyliów to sposób na pozyskanie środków, z którego PCK korzystał już wcześniej, teraz jednak wdrażamy nowy model działania w tym zakresie. Większość tekstyliów, które trafiają do pojemników nie może być – ze względu na swój stan – przekazana potrzebującym. Może jednak zostać wykorzystana do celów przemysłowych. PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom, w zamian za wsparcie finansowe.

Co można przekazać

Czyste ubrania, pościel, pluszaki, buty w dobrym stanie

Darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, pluszaki, czy buty w dobrym stanie, wciąż mogą to zrobić odwożąc wyprane rzeczy do najbliższego oddziału PCK.

Niezniszczone ubrania i pościel

Jeżeli darczyńcy chcą przekazać niezniszczone ubrania lub pościel, powinni zostawić je w pojemnikach PCK. Dochód z przetworzonych tekstyliów trafi do lokalnego oddziału PCK.

Należy zwrócić uwagę na oznaczenie. Pojemniki PCK mają znak Czerwonego Krzyża oraz dane kontaktowe do odpowiedniego oddziału PCK.

Lokalizacja kontenerów w województwie Padkarpackim