Dlaczego warto zostać krwiodawcą?

Decyzja o oddaniu krwi to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka. Krwiodawstwo również sposób na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego i spokoju o bezpieczeństwo zdrowia i życia osób Ci najbliższych. Już po pierwszej donacji poznasz grupę swojej krwi, która zostanie wpisana do legitymacji HDK – może przydać Ci się to w przyszłości – nawet wielokrotnie. Jako krwiodawca masz zapewnioną bieżącą kontrolę stanu swojego zdrowia – ogólne badanie lekarskie i systematycznie aktualizowane wyniki badań laboratoryjnych.

Komu pomagasz? Wszystkim chorym, potrzebującym krwi oraz samemu sobie, szczególnie wtedy gdy możesz jej potrzebować. Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do najbliższej placówki publicznej służby krwi. Na wizytę w RCKiK wybierz się najlepiej po lekkim, beztłuszczowym posiłku. Koniecznie weź ze sobą dokument tożsamości (np.: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Po oddaniu krwi przekonasz się, że naprawdę warto zostać krwiodawcą!

Masz powyżej 18 lat i nie przekroczyłeś 65-ego roku życia.

Ważysz 50 kg lub więcej.

Twoje samopoczucie
nie budzi niepokoju.

Masz dobrą wolę
pomagać innym ludziom.

Korzyści dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Leki za zniżkami. Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość kupowania NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami.

Możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w placówkach ZOZ-ów.

Możliwość uzyskania zniżek
w komunikacji miejskiej (różne przepisy w różnych miastach).

Tytuł ZHDK może także obligować do szybszego dostępu ubiegania się o sanatorium.

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”

Odznakę wraz z legitymację „Zasłużonego Dawcy Krwi”, Polski Czerwony Krzyż wydaje na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi (RCKiK), w której dawca oddał określoną ilość krwi lub odpowiednią ilość jej składników.

O wydaniu odznaki oraz legitymacji Polski Czerwony Krzyż zawiadamia jednostkę publicznej służby krwi, która przekazała dane, będące podstawa nadania odznaczenia. Przekazanie danych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi do Polskiego Czerwonego Krzyża wymaga zgody dawcy krwi wyrażonej na piśmie.

Polski Czerwony Krzyż w ramach realizacji zadania prowadzi centralną ewidencję odznak oraz legitymacji oraz ich duplikatów. Wydatki związane z wydawaniem odznak honorowych i legitymacji są pokrywane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, w formie dotacji celowej dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

W celu otrzymania Legitymacji ZHDK należy udać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, aby uzyskać zaświadczenie o ilości pobranej od dawcy krwi lub równoważnej ilości jej składników.

Z uzupełnionym wnioskiem i zaświadczeniem o ilości oddanej krwi, należy się zgłosić do najbliższego (zgodnie z miejscem zamieszkania krwiodawcy) oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Przeznaczone dla kobiet i mężczyzn, którzy oddali w dowolnym okresie minimalną ilość krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Złota odznaka honorowa
I stopnia

 • kobieta – min. 15 litrów
 • mężczyzna – min. 18 litrów

Srebrna odznaka honorowa
II stopnia

 • kobieta – min. 10 litrów
 • mężczyzna – min. 12 litrów

Brązowa odznaka honorowa
III stopnia

 • kobieta – min. 5 litrów
 • mężczyzna – min. 6 litrów

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wraz z odznaką wydaje się legitymację.

Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek:

 • kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki;
 • organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Wniosek o nadanie odznaki zawiera:

 • dane dawcy krwi:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji;
 • informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub równoważnej ilości jej składników

Pliki do pobrania

Wzór - wniosek ZHDK

pobierz

Wzór - wniosek o duplikat

pobierz

Wzór - wniosek o nadanie odznaki ZdZN

pobierz