Smaller Font Default Font Larger Font
 

 

"Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce."

  • bieszczady.jpg

Honorowi Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

W związku ze zmianą Uchwały Rady Miasta nr XXXVI/724/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. nastąpiły zmiany dotyczące dokumentu potwierdzającego korzystanie z bezpłatnych  przejazdów  komunikacja miejską ZTM.

Prawo do korzystania z bezpłatnych przejazdów posiadają wszyscy Honorowi Dawcy Krwi niezależnie od miejsca zamieszkania (cała Polska).

Poświadczającym dokumentem do korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską ZTM jest:

Legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po oddaniu mężczyźni 18l krwi kobiety 15l krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników wraz z dowodem tożsamości.

Dyrektor POO PCK

  Maciej Maruszak


Akcje pomocowe