Historia PCK

Historia PCK 2019-04-15T15:57:26+00:00

lat humanitarnej misji

Polskiego Czerwonego Krzyż na obszarze objętym działaniem

Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Strona 100 – lecia PCK jest stroną własną Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Nie jest podręcznikiem historii lecz materiałem pamięci o ludziach
i działaniach humanitarnych, zwłaszcza skupionych na obszarze ujętym w obecne ramy administracyjne województwa, (chociaż nawiązuje do obszarów wynikających ze zmian
w tym zakresie na przestrzeni czasu).

I. Geneza czerwonego Krzyża
II. Polski Czerwony Krzyż – rys historii
III. Statuty Polskiego Czerwonego Krzyża
IV. Twarze Polskiego Czerwonego Krzyża
V. Największe osiągnięcia czerwonokrzyskie z pierwszych lat jego powstania na Podkarpaciu
VI. Okres międzywojenny
VII. II Wojna Światowa
VIII. Katyń
IX. Pomoc Społeczna Polskiego Czerwonego Krzyża
X. Kolonie i obozy Młodzieżowe Polskiego Czerwonego Krzyża
XI. Ruch Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża
XII. Honorowe Dawstwo Krwi
XIII. Szkolenia sanitarne
XIV. „Pieśń o Czerwonym Krzyżu”
XV. Ciekawostki oraz odznaczenia i wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża