Rok 2018

Rok 2018 2018-09-21T12:31:03+00:00
Kolonia letnia w Ośrodku ANTARES

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża był organizatorem wypoczynku letniego dla 24 dzieci z rodzin nisko sytuowanych z terenu woj. podkarpackiego. Kolonia zorganizowana była w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym "ANTARES" w dniach 30.07.2018 - 09.08.2018 r. uczestnikami kolonii była młodzież w wieku od 10 do 16 lat. W kolonii udział wzięła pięcioosobowa rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Rodzice jaki i dzieci uczestniczyli we wszystkich zaplanowanych zajęciach, wyjazdach podczas kolonii. W czasie kolonii były zorganizowane zajęcia edukacyjno-warsztatowe połączone z zabawą oraz zajęciami sportowymi. Promowana była nauka zdrowego stylu życia poprzez utrzymywanie stałego określonego porządku dnia przewidującego stałe pory wstawania, gimnastyki, mycia, posiłków i odpoczynku.

25 Photos