XXVIII edycja OLIMPIADY

XXVIII edycja OLIMPIADY

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Olimpiada jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble:

  • szkolny, czyli podstawowy,
  • rejonowy,
  • okręgowy (inaczej wojewódzki)
  • centralny, czyli finał.

W roku szkolnym 2019/2020 Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 6, 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych, z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

  • kategoria I – uczniowie szkół podstawowych,
  • kategoria II – uczniowie szkół średnich.

Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test dotyczący prawidłowego odżywiania,  ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia. Podczas etapu rejonowego uczestnicy Olimpiady muszą przeprowadzić akcję sportową bądź prozdrowotną. Efekty akcji prezentują na etapie okręgowym. W finale konkursu oprócz testu i prezentacji uczestnicy przystępują do egzaminu z pierwszej pomocy.

Jak przebiega tegoroczna edycja Olimpiady?

Pierwszy etap Olimpiady zakończy się w szkołach do 30 listopada 2019 r. Uczestnicy, którzy na etapie szkolnym otrzymają najwięcej punktów w każdej z kategorii wiekowych przejdą do etapu rejonowego. Odbędzie się on 13 grudnia 2019 roku. Zasady dotyczące udziału w Olimpiadzie oraz organizacji poszczególnych etapów określa regulamin konkursu.

Zobacz nasz FILM:

NAGRODA

Finaliści w kategorii II po raz kolejny powalczą o indeks na wybrany kierunek Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wyróżnieniem dla najlepszych uczestników jest również sam wyjazd na finał – olimpijczycy spędzą razem trzy dni uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach, zdobywając nowe umiejętności, integrując się i dobrze się bawiąc.

TERMINARZ:

Etap szkolny: do 30 listopada 2019 roku
Etap rejonowy: 13 grudnia 2019 roku
Etap okręgowy: 17 kwietnia 2020 roku
FINAŁ: 28 – 31 maja 2020 roku

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Patronaty honorowe