Wyprawka dla Żaka

Celem kampanii jest wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne. Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem. Dzieci przychodząc do szkoły często nie mają potrzebnych przyborów szkolnych i ubrań, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w grupie i naukę. Wynika to zazwyczaj ze złych warunków materialnych rodziny. Najgorzej sytuacja ta przedstawia się w rodzinach dysfunkcyjnych, które nie zawsze spełniają warunki umożliwiające im uzyskanie pomocy finansowej z opieki społecznej.  Dla wielu rodziców zakup podręczników, zeszytów i wyposażenie piórnika jest dużym obciążeniem domowego budżetu.  Wtedy pomoc od organizacji charytatywnych jest jedyną, którą uzyskują. Polski Czerwony Krzyż stara się przeciwdziałać temu problemowi. Co roku Zarządy Okręgowe i Rejonowe prowadziły kwesty uliczne, a w supermarketach i sklepach zbiórki materiałów szkolnych. Organizowane są również akcje i imprezy towarzyszące, podczas których zbierane są fundusze na zakup wyprawek.