Home

OSTATNIE WPISY

 • Lista OPL współpracujących z Magazynem POO PCK w Strzyżowie.

  Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie przedstawia listę OPL współpracujących z Magazynem POO PCK w Strzyżowie w czasie trwania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015

  1. Oddział Rejonowy PCK w Brzozowie, ul. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów tel. 13 430 97 01
  2. Oddział Rejonowy PCK w Jaśle, ul. Igielna 7/1 38 – 200 Jasło tel. 13 446 47 23
  3. Delegatura PCK Łańcut z siedzibą w Żołyni ul. Rynek 22 37 – 110 Żołynia tel. 665 540 322
  4. Oddział Rejonowy PCK w Mielcu ul. Żeromskiego 17 39-300 Mielec tel. 17 788 53 35
  5. Oddział Rejonowy PCK w Ropczycach ul. Krótka 1 39 – 100 Ropczyce tel. 17 221 84 94
  6. Oddział Rejonowy PCK w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 4/2 35 – 002 Rzeszów tel. 17 852 3275
  7. Oddział Rejonowy PCK w Sanoku ul. Daszyńskiego 17 38 – 500 Sanok tel. 15 844 30 61
  8. Oddział Rejonowy PCK w Strzyżowie ul. Tunelowa 2 38 – 100 Strzyżów tel. 609 618 370
  9. Oddział Rejonowy PCK w Ustrzykach Dolnych Rynek 14 38 – 700 Ustrzyki Dolne tel. 13/ 461 16 86

   

   

  więcej

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Zastąpił realizowany wcześniej Program dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD). Program jest realizowany przez Agencję Rynku Rolnego we współpracy z organizacjami partnerskimi czyli organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, w tym Polski Czerwony Krzyż. Funkcję Instytucji Zarządzającej w Programie pełni natomiast Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  więcej

 • Szkolenie dla Nauczycieli.

  Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Pro-FuturoII” zaprasza na kur uprawniający nauczycieli do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy, który odbędzie się w dniach 25-28 czerwiec 2015r. w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie ul. Towarnickiego4.

  Początek godz. 15.00. Koszt kursu nie przekroczy 500zł i uzależniony jest od liczby uczestników.Szkolenie dla Nauczycieli.

  więcej

Aktualności

Well designed and coded framework to provide optimal loading times.

Oddziały

Well designed and coded framework to provide optimal loading times.

Szkolena

Well designed and coded framework to provide optimal loading times.

Aktualności

Well designed and coded framework to provide optimal loading times.