Zestawienie
planowanej dystrybucji żywności
w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Lp.

Województwo

Pełna
nazwa OPL

Adres
korespondencyjny OPL

Planowana
liczba osób do objęcia pomocą żywnościową

1

Podkarpackie

OR
PCK Brzozów

ul.
Bielawskiego 16,
36-200 Brzozów

1500

2

OR
PCK Jasło

ul.
Igielna 7/1, 38-200 Jasło

1200

3

OR
PCK Przeworsk

ul.
Lwowska16, 37-200 Przeworsk

3500

4

OR
PCK Ropczyce

ul.
Krótka 1, 39-100 Ropczyce

1000

5

OR
PCK Rzeszów

ul.
Jana III Sobieskiego 4/2,
35-002 Rzeszów

2500

6

OR
PCK Strzyżów

u.
Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów

1200

7

OR
PCK Ustrzyki Dolne

ul.
Rynek 14, 38-700Ustrzyki Dolne

1800

8

Del.
PCK Łańcut z siedzibą                        w Żołyni

ul.
Rynek 22, 37-110 Żołynia

1200

9

GOPS
Łańcut

ul.
Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut

1350

10

GOPS
Czarna

37-125
Czarna 260

300

11

GOPS
Wielopole Skrzyńskie

39-110
Wielopole Skrzyńskie 200

1250

12

GOPS
Wojaszówka

38-471
Wojaszówka 115

300

13

Stowarzyszenie
Rozwoju Lokalnego i Pomocy Społecznej „Góra Chełm”

38-125
Stępina 165

350

14

Stowarzyszenie
Rozwoju i Promocji Wsi Twierdza

38-130
Frysztak 236

250

16

17 700