Czerwonokrzyska gwiazdka

PCK - logotyp akcji czerwonokrzyska gwiazdka RGB

Ogólnopolska akcja pomocy świątecznej. Świąteczna pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża kierowana jest do najuboższych i opuszczonych, do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci, do bezrobotnych, bezdomnych i chorych. Pomoc przekazujemy również do noclegowni, schronisk, świetlic środowiskowych i punktów opieki PCK.

Pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża dla potrzebujących w ramach „Czerwonokrzyskiej Gwiazdki” to najczęściej:

  • Wydawanie paczek z żywnością, środkami czystości, odzieżą, słodyczami i zabawkami.
  • Organizacja spotkań opłatkowych i wieczerzy wigilijnych.
  • Wizyty u osób chorych, samotnych i starszych.
  • Organizacja spotkań mikołajkowych dla najmłodszych.

Wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża organizują zbiórki pieniężne i żywnościowe. Z pozyskanych  darów i środków przygotowywane są paczki świąteczne dla potrzebujących rodzin.