Olimpiada

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 383/2018 Zarządu Głównego PCK, w roku szkolnym 2018/2019 na terenie całego kraju będzie organizowana XXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Wzorem lat ubiegłych, wystąpiliśmy z prośbą o patronat honorowy nad Olimpiadą do: Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia oraz Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i w Warszawie. Dodatkowo po raz kolejny poprosiliśmy Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o ufundowanie indeksu na wybrany kierunek Wydziału Nauk o Zdrowiu dla laureata kategorii II – szkoły średnie. O przyznanych patronatach poinformujemy w terminie późniejszym. Partnerem głównym, podobnie jak w latach ubiegłych jest Coca-Cola HBC Polska, natomiast partnerem merytorycznym – Studenckie Koło Naukowe Dietetyków – Warszawski Uniwersytet Medyczny.