PCK i Tesco na rzecz godnego dzieciństwa

PCK i TESCO na rzecz godnego dzieciństwa

Ponad 1 000 000 dzieci i młodzieży żyje w rodzinach, które na co dzień borykają się z niedostatkiem. Pomóc w walce z ubóstwem i niedożywieniem może każdy z nas, choćby w trakcie… codziennych zakupów. W najbliższy weekend w wybranych sklepach Tesco w całej Polsce odbędzie się zbiórka pieniędzy organizowana przez Polski Czerwony Krzyż na rzecz dzieci z rodzin najuboższych.

Najbliższa zbiórka odbędzie się w dniach od 21 do 22 września. Wolontariusze PCK zachęcać będą do przekazywania datków na rzecz programu „Godne Dzieciństwo”. Projekt ten skierowany jest do dzieci z rodzin, których często nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Według szacunków, w Polsce żyje ponad milion dzieci, których rodziny mają trudności z zapewnieniem jedzenia, odpowiedniej higieny, czy edukacji.

Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapewnienie dzieciom możliwie równego startu. Dzięki pomocy rodzinie możemy przeciwdziałać pokoleniowej biedzie. Cieszymy się, że Tesco tak chętnie i szeroko wspiera naszą działalność. Wspólnie możemy dofinansować potrzebującym dzieciom ciepłe posiłki, wyprawki do szkoły i paczki na święta.

W sklepach Tesco zbiórki odbywają się trzy razy do roku: przed świętami Wielkanocnymi, Bożego Narodzenia oraz we wrześniu. Od początku współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża i Tesco zostało zebranych już ponad 1 840 000 złotych, zaś wrześniowa akcja jest już 20. zbiórką PCK organizowaną w Tesco.