PODKARPACKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W PROGRAMIE „ŻÓŁTY TALERZ”.

talerz
Program „Żółty Talerz”, dofinansowany przez Kulczyk Foundation realizowany jest przez 5 dużych organizacji: Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Banki Żywności, SOS Wioski Dziecięce i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dominika i Sebastian Kulczyk przeznaczyli na program żywienia dzieci 4 miliony złotych. Partnerzy przedsięwzięcia zawarli sojusz, by skupić się na wsparciu żywienia dzieci na poziomie konkretnej stołówki, świetlicy czy rodzinnego domu. Jednym głosem chcą mówić o żywieniu wszystkich dzieci, a nie o etykietującym dożywianiu części z nich. „Żółty Talerz” to program wzmocnienia już istniejącego systemu żywienia dzieci w Polsce poprzez zaangażowanie rodziców i lokalnego środowiska.

Polski Czerwony Krzyż realizuje program w 6 województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, pomorskim i obejmie wsparciem 1250 dzieci, dla których przygotowanych zostanie 250 000 posiłków. Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jedno z głównych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. Prowadzimy akcje i programy, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin ubogich lepszego startu w dorosłość.  Oprócz dożywiania dzieci z rodzin potrzebujących, zajmujemy się również problemem właściwego odżywiania, promując zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży poprzez programy edukacyjne prowadzone w szkołach. Jesteśmy organizacją ogólnopolską, z prawie 250 oddziałami, która zna problemy i potrzeby lokalnych społeczności.

Podkarpacki Oddział Okręgowy realizuje Program „Żółty Talerz” przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. PCK w Dylągówce. Programem dożywiania są objęte miejscowości z całej Gminy Hyżne.
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji żywieniowej dzieci i młodzieży oraz aktywizacja rodzin w celu wspierania prawidłowego żywienia w szkołach. Zaangażowani rodzice mogą doprowadzić do poprawy systemu żywienia w placówce poprzez wpływ na kierownictwo szkoły i apelowanie do władz oświatowych i samorządowych. Jakość żywienia w szkołach zależy w znacznej mierze od świadomości rodziców i prowadzenia edukacji prozdrowotnej w środowisku szkolnym. Polski Czerwony Krzyż od lat zajmuje się promocją zdrowia wśród dzieci i młodzieży, jak i coraz powszechniejszym problemem otyłości wśród dzieci, wynikającym z nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Zakładamy, że już od najmłodszych lat należy uczyć dzieci prawidłowego odżywiania się, świadomego wybierania produktów zdrowych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

2016-12-29T21:20:35+00:00